Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 25.11.2019, proba scrisa, in cadrul Primariei orasului Navodari

0
1225

Avand in vedere prevederile art. 40 alin (1) lit a) si art. 50 alin (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr.crt Numele si prenumele candidatului Functia publica solicitata Rezultatul selectiei dosarelor
1 Ivan Madalina Inspector, cls I, grad profesional principal Admis
2 Ionascu Elena Inspector,cls I, grad profesional principal Admis
3 Ciobanu Mariana Auditor, cls I, grad profesional superior Admis
  • Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 25.11.2019, ora 1000 la sediul Primariei orasului Navodari
  • Candidaţii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela-Inspector in cadrul Biroului Resurse Umane.

Afisat astazi, 15.11.2019, ora 12.00                                   

 

 

 

 

Secretar:   – doamna Ciocan Marinela – Inspector, clasa I, grad profesional superior –

Birou Resurse Umane.