S-a semnat contractul cu OCPI pentru înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale

0
1779

Primăria orașului Năvodari  a semnat Contractul pentru finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale, pentru terenuri situate în extravilanul orașului Năvodari, în valoare de 150 000 lei, aferente perioadei 2017-2019.

Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.

Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) teritorial determină sectoarele cadastrale pentru întreg UAT-ul, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de Unitate Administrativ Teritorială.