ANUNȚ PUBLIC PRIVIND BRANȘAMENTUL DE APĂ ȘI RACORD CANALIZARE LA OBIECTIV: CENTRU DE AGREMENT

0
1215

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE UAT NAVODARI, titular al proiectului BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE LA OBIECTIV: CENTRU DE AGREMENT propus a se realiza in orasul Navodari, zona Tabara de copii, B-dul Mamaia Nord, trup 33 (D1), lot 2, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA  EFECTUAREA  EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt.