Se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece 2020-2021

0
2890
  1. Primăria Orașului Năvodari informează persoanele interesate că pot solicita acordarea ajutorului de încălzire în perioada sezonului rece 2020-2021, conform prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire, declarația pe proprie răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate pot fi depuse în următoarele locații, după cum urmează:

  • pentru energie electrică și gaze naturale la ”Compartimentul Fond Locativ, Sprijinire Asociații de Proprietari” din cadrul Primăriei Orașului Năvodari (Str. Tineretului, clădirea 29, etaj 1 – unde are sediul Termica Distribuție Năvodari)
  • pentru energie termică și pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, la Cantina de Ajutor Social.

Programul de lucru cu publicul este următorul: luni-vineri, între orele 09:00-12:00.

Ajutorul de încălzire pentru persoanele racordate la sistemul centralizat se acordă în situația în care venitul lunar net pe membru de familie este de până la 786 de lei și de maximum 1082 de lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea subvenției familiilor racordate la energie electrică, gaze naturale și celor care folosesc lemne și combustibil solid, veniturile nete nu trebuie să depășească 750 lei pe membru de familie.

Năvodărenii care doresc să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe toată durata iernii pot depune actele necesare până pe data de 20 noiembrie. Și persoanele care solicită acordarea subvenției după această dată pot beneficia de ajutorul de încălzire însă doar pentru lunile de iarnă rămase.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau reședință. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este reprezentantul familiei/persoana singură care poate fi: proprietarul locuinței; persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere; titularul contractului de închiriere /comodat ori alt membru din familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere/comodat; reprezentantul legal al persoanei care nu a împlinit 18 ani.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile realizate, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001, alocației pentru susținerea familiei prevăzută de Legea 277/2010, burselor de studiu, burselor sociale și a sprijinului financiar “Bani de liceu” prevăzut de HG 1488/2004.

La completarea cererii, titularul ajutorului pentru încălzire are obligația de a citi lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării ajutorului de încălzire, precum și de a menționa corect compenența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. În cazul în care se constată că declarația nu este conformă cu realitatea, sumele acordate cu titlu de ajutor pentru încălzire se recuperează în condițiile legii.

Condițiile ce conduc la excluderea ajutorului de încălzire pot fi consultate în documentul ”LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE INCALZIRE”.