Urbanism

0
21768

Certificat de Urbanism:

Cererea pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism are un scop, iar in functie de scop actele necesare pentru eliberarea acestuia sunt diferite, cele mai comune scopuri sunt:

 

Cu publicul:

Luni – Miercuri 9:00 – 12:00

Joi 9:00 – 12:00 și 15:30-17:30

Vineri 9:00 – 12:00

TELEFON: 0241/761603

JOI – 13.00 – 14.00

TELEFON / FAX – 0241/761603

sectiune in constructie..

in constructie…

 

Certificat de Urbanism:

Cererea pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism are un scop, iar in functie de scop actele necesare pentru eliberarea acestuia sunt diferite, cele mai comune scopuri sunt:

o Cerere tip

o Copie xerox CI

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Memoriu intocmit de un proiectant

o Doua planuri de incadrare intocmite de proiectant

o Doua planuri de situatie intocmite de proiectant

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Memoriu intocmit de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Doua planuri de incadrare intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Doua planuri de situatie intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren*

o Copie xerox cadastru*

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)*

o Propunerea de alipire/dezmembrare intocmita de un cadastrist in 3 exemplare in original

*In cazul alipirii, copiile xerox se aduc pentru fiecare lot in parte

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o Plan de situatie intocmit de cadastrist cu culoarul de servitute in coordonate Stereo 70 in 2 exemplare in original*

*Doar in cazul in care dreptul de uz si servitute nu se instituie pe intreaga suprafata a terenului

o Cerere tip

o Copie xerox act proprietate teren pentru fiecare lot in parte

o Copie xerox cadastru pentru fiecare lot in parte

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI pentru fiecare lot in parte


Nomenclator Stradal:

o Cerere tip

o Copie xerox CI

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox act proprietate constructie*

o Taxa pentru eliberarea Nomenclatorului Stradal

*Actul de proprietate pe constructie se cere in cazul in care aceasta nu a fost cumparata impreuna cu terenul, si poate fi:

– Autorizatie de Construire

– Proces Verbal de Receptie


Proces Verbal de Receptie:

Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor se intocmeste doar in urma regularizarii taxei de autorizatie.

o Cerere tip

o Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

o Comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor

o Copie xerox plan situatie în coordonate stereo 70 + relevee (intocmite de un cadastrist) + copie xerox planuri vizate spre neschimbare aferente fiecarui nivel in parte

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox autoriza?ie/autorizatii de construire

o Copie xerox CI

o Copie xerox anun?uri începere lucrari

o Copie xerox Taxa ISC

o Copie xerox Memorii proiectant (la finalizarea lucrarilor)

o Arhitectura, Structura, Instalatii si Diriginte de Santier

o Cerere tip

o Copie xerox anunt încheiere de la ISC

o Copie xerox adeverinta ISC (dovada platilor)

o Copie xerox certificat energetic


Atestarea edificarii constructiei:

o Cerere tip

o Copie xerox CI / act inregistrare firma

o Copie xerox Extras de Carte Funciara teren – actualizat

o Copie xerox act proprietate teren

o Copie xerox plan de situatie si releveu constructie intocmite in coordonate stereo 70 de catre o persoana fizica autorizata OCPI

o Copie xerox autorizatie/autorizatii de construire

o Copie xerox certificat/certificate de urbanism

o Copie xerox proces verbal de receptie

o Copie xerox memoriu arhitectura proiectant (la terminarea lucrarilor)


Autorizatie de Construire/Desfiintare:

Documentatia in vederea eliberarii unei Autorizatii de Construire se depune in doua exemplare (2 dosare distincte) care contin:

DOSAR 1 – Dosar primarie

o Cerere tip

o Anexa la cerere

o Copie xerox CI / act inregistrare firma

o Copie legalizata act proprietate teren

o Copie xerox cadastru

o Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o Copie xerox Certificat de Urbanism

o Copie xerox a tuturor avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism

o Plan de situatie cu curbe de nivel, intocmit de un cadastrist si vizat de OCPI*

o Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

o Taxa Autorizatie de Construire/Desfiintare

DOSAR 2 – Dosar beneficiar

(acest dosar se inapoiaza beneficiarului impreuna cu autorizatia de construire si planurile vizate spre neschimbare)

o Certificatul de Urbanism in original

o Toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism in original

o Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

* Nu si in cazul bransamentelor de utilitati


Cereri:

https://urbanism.navodari.ro

Versiune Beta dezvoltata de dl Sebastian Filipescu

https://urbanism.navodari.ro

Accesați linkul de mai sus și urmați instrucțiunile!