Achizitionare Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari

0
1104

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

 

     Achizitionare Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari

     In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si art. 43 din H.G. nr. 395/ 2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,

Primaria Orasului Navodari, cu sediul in Orasul Navodari  str. Dobrogei nr. 1, judetul Constanta, cod postal: 905700, Telefon: 0241/ 761603; Fax: 0241/ 761706; E-mail: secretariat@primaria-navodari.ro  in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari

Modalitatea de atribuire: Achizitie Directa

Sursa de finantare: Bugetul Local al Orasului Navodari;

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitiei: Achizitionarea de Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari

Cod clasificare CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

Descrierea contractului: Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari

Valoarea estimata fara TVA: 55088,24 lei.

Durata contractului: de la data semnarii de catre  parti,  pe  o perioada de 6 luni.

Conditii de participare:

Inregistrarea ofertei: operatorii economici sunt invitati sa depuna oferta pentru Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de caini fara stapan din orasul Navodari, in termen de 1 zi de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 09.09.2020, ora 15, la sediul Primariei.

Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: secretariat@primaria-navodari.ro.

Formularul de oferta va cuprinde :

  • Propunerea financiara- va cuprinde in mod individual valoarea pentru urmatoarele operatiuni exprimate in lei, fara TVA: consult medical, tratament individual, vaccinari, deparazitare, sterilizari(pentru adoptii) , microcipari +inregistrare in registrul intrari-iesiri, inregistrare adoptii in R.E.C.S., eutanasieri.

Criterii de atribuire: Va fi selectata oferta care corespunde criteriului „pretul cel mai scazut” in lei si care are pretul cel mai scazut in lei, fara TVA