Acte necesare pentru înregistrare teren

0
3855

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE TEREN-persoane fizice

 • Copie act de identitate proprietar
 • Copie act de proprietate(contract de vanzare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj, sentinta civila, dispozitia primarului, etc )
 • Cadastru (in cazul in care din acte nu reiese categoria de folosinta a terenului ex: arabil, curti constructii, etc)
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 1
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3)- MODEL 2

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE TEREN-persoane juridice

 • Copie act de proprietate(contract de vanzare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj, sentinta civila, dispozitia primarului, etc )
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 3
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.4)- MODEL 4

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE CONSTRUCTIE

 • Copie Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si memoriu/referat la terminarea lucrarilor
 • Copie certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
 • Copie nomenclator stradal
 • Declaratie registrul agricol- MODEL 1-persoane fizice/MODEL 3-persoane juridice
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3- pentru persoane fizice sau Anexa nr.4- pentru persoane juridice)MODEL 2– persoane fizice/MODEL 4– persoane juridice

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA MODIFICARII DATELOR DIN REGISTRUL AGRICOL

 • Declaratie registrul agricol-MODEL 1- PF/MODEL 3- PJ
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.4)-pentru persoane juridice- MODEL 4
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (Anexa nr.3)- pentru persoane fizice- MODEL 2
 • Copie document din care sa reiasa modificarea (act de dezmembrare, act de alipire, sentinta civila, partaj, actualizare cadastru, etc)

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA (pentru eliberare carte de identitate, bursa scolara, ajutor social, APIA, etc)

 • Copie act de identitate
 • Cerere/declaratie PF –MODEL 6
 • Cerere adeverinta APIA- MODEL 7