Ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2018-2019

0
1383

ANUNT
privind ajutorul pentru incalzirea locuintei
in perioada sezonului rece 2018-2019

Primaria Orasului Navodari anunta persoanele interesate ca incepând cu data de 22 octombrie 2018 pot depune cererile-declaratiipe propria raspundere(insotite de acte doveditoare) privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei,pentru sezonul rece 2018-2019, dupa cum urmeaza:
• pentru energie termica la sediul Cantinei de Ajutor Social Navodari (intrarea dinspre Serviciul Taxe si Impozite);
• pentru enel si gaze naturale la sediul SC Termica Distributie SRL Navodari -la Compartimentul sprijinire si indrumare Asociatii de Proprietari;
• pentru lemne, carbuni si combustibili petrolieri la sediul Directiei Asistenta Sociala Navodari.
Programul de lucru cu publicul este urmatorul:
Luni, marti si miercuri : intre orele 8 – 15
Joi : intre orele 8 – 17
Vineri: intre orele 8 – 13.
Ajutorul lunar pentru ENERGIE TERMICĂ se acorda în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure.
Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE, precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.
Cererea-declaraţia pe proprie răspundere va fi inregistrata doar împreuna cu documentele doveditoare solicitate,in functie de fiecare caz, respectiv:
1. Documente doveditoare privind componenţa familiei:
• actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
• certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
• certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
• adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora
• hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
• alte documente solicitate, după caz.
2. Documente doveditoare privind veniturile:
• adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
• talon de şomaj;
• talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii/adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Constanta din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
• talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
• certificat de încadrare în grad de handicap;
• adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei);
• alte documente doveditoare, după caz.
3. Documente doveditoare privind locuinţa:
• contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
• contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
• actul de succesiune deţinut de titular;
• contractul de închiriere deţinut de titular;
• contractul de comodat deţinut de titular;
• împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
• alte documente solicitate, după caz.
4. Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de Congaz, respectiv de ENEL.
Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN