Anunț concurs contractual în data de 13.02.2018

0
2157

Anunț concurs contractual

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 2 posturi – muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii – vechime în muncă minim 9 ani -Compartimentul Management Programe- pe perioada de durabilitate a proiectului “Amenajarea Malului Marii Negre în Zona de Litoral a Oraşului Năvodari-Dezvoltarea Infrastructurii de Turism de Utilitate Publică.
 • 6 posturi-muncitor calificat, treaptă profesională I-studii generale/medii-vechime în meserie minim 5 ani- Compartiment Întreţinere-Reparaţii.
 • 2 posturi-muncitor calificat, treaptă profesională II-studii generale/medii- vechime în meserie minim 3 ani – Compartiment Întreţinere-Reparaţii.
 • 1 post- muncitor calificat- treaptă profesională IV- studii generale/medii-vechime în meserie minim 1 an- Compartiment Întreţinere-Reparaţii.
 • 1 post- muncitor calificat-treaptă profesională II- studii generale/medii-vechime în muncă minim 3 ani- Compartiment Ecarisaj.
 • 1 post- şef formaţie muncitori- studii medii- vechime în muncă minim 9 ani; experienţă minim 5 ani în activităţi de coordonare formaţii de lucrători, dovedită cu acte (adeverinţă, carnet de muncă)-Compartiment Spaţii Verzi.
 • 1 post- muncitor calificat-treaptă profesională I-studii medii într-o meserie cu profil tehnic-vechime minim 5 ani în muncă ca lucrător în activitatea de întreţinere spaţii verzi, dovedită cu acte (adeverinţă, carnet de muncă)- Compartiment Spaţii Verzi.
 • 4 posturi-muncitor calificat-treaptă profesională II-studii generale/medii-vechime minim 3 ani în muncă ca lucrător în activitatea de întreţinere spaţii verzi, dovedită cu acte (adeverinţă, carnet de muncă) -Compartiment Spaţii Verzi.
 • 1 post-muncitor necalificat-studii generale-vechime minim 1 an ca lucrător în activitatea de întreţinere spaţii verzi, dovedită cu acte (adeverinţă, carnet de muncă)- Compartiment Spaţii Verzi.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, astfel:

 • 13.02.2018, ora 09,00 – proba scrisă pentru postul vacant de Şef formaţie muncitori- Compartiment Spaţii Verzi;
 • 13.02.2018, ora 12.30- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat- tr.prof.l, muncitor calificat-tr.prof.II, muncitor calificat-tr.prof.IV, muncitor necalificat;
 • interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la dată susţinerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare.

în vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la dată publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 22.01.2018 până la data de 05.02.2018, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari şi pe site-ul Primăriei Oraşului Năvodari            r           .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Năvodari şi la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.