CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE 24.06.2021 (proba scrisă)

0
1172

Nr. 44274/25.06.2021

 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI  SCRISE LA CONCURSUL DIN  DATA DE 24.06.2021 (proba scrisă) 

 

        În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 24.06.2021 (proba scrisă):

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1 GHEORGHE PETRE Inspector de specialitate, grad I 82,66 ADMIS
2 UNTARU TEODORA Inspector de specialitate, grad I 15,66 RESPINS
1 ADAM  TEODORA – DANIELA Inspector de specialitate, DEBUTANT 96,66 ADMIS
2 ZBÂRNĂ MIHAELA – ELENA Inspector de specialitate, DEBUTANT 45,83 RESPINS
3 RĂCOCI MARIAN – IONUȚ Inspector de specialitate, DEBUTANT 38,33 RESPINS
4 GULEMA MARINELA Inspector de specialitate, DEBUTANT 35 RESPINS
5 MEȘU CLAUDIA Inspector de specialitate, DEBUTANT RESPINS 

nu s-a prezentat

6 CRISTU GRETA – ALINA. Inspector de specialitate, DEBUTANT RESPINS 

nu s-a prezentat

1 DUȚU OLBERT ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI 79,3 ADMIS
2 MIRIȚĂ ELENA ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI 59 ADMIS
3 OCNERU COSTEL ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI ELIMINAT DIN CONCURS

  Cu drept de contestație până în data de 28.06.2021, ora 12.00

  Interviul se va susține în data de 29.06.2021, ora 12.00.

           

Afișat astăzi 25.06.2021, ora 10.45.

Secretar comisie,

Insp. Asistent, Com. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria