Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local

0
1127

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
Anunța
În conformitate cu prevederile art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor- Direcția Poliția Locală.
Se stabilesc următoarele condiții de participare:
– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
– permis conducere auto categoria B;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 23 iulie 2018, ora 10.00-proba scrisă iar interviul în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 118/1999 republicată (r2) privind Statutul Funcționarilor Publici.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei orașului Năvodari.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Oraș Năvodari, str. Dobrogei nr.1, tel/fax:0241761603/0241761606, email: secretariat@primaria-navodari.ro, persoană de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I, grad profesional principal- Biroul Resurse Umane.

Descarcă aici:

5. anunt sediu si site 1

formular inscriere nou