Construire centru de afaceri în orașul Năvodari prin fonduri europene

0
1404
panou centru de afaceri

panou centru de afaceriÎn luna septembrie 2012, Primăria Orașului Năvodari a demarat implementarea proiectului “Construire Centru de Afaceri Năvodari”. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală a acestuia se ridică la 28.965.213,01 lei, din care 10.854.886,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă.
Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 4-„Sprijinirea mediului de afaceri regional și local”, DMI 4.1-„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională și locală”, contractul de finanţare fiind încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi minimum 38 firme locatare, cu precădere întreprinderi din Năvodari și zona metropolitană Constanța care au nevoie de spații pentru birouri a căror suprafață variază între 23,78 mp si 53,72 mp și minimum cei 154 de angajați care vor ocupa locurile de muncă permanente nou-create/menținute în termen de 2 ani de la finalizarea proiectului (14 în cadrul entității care va administra Centrul de Afaceri Năvodari și minimum 140 în cadrul organizațiilor locatare). Se estimează că femeile vor ocupa minimum 70 dintre aceste noi locuri de muncă.
Prin scopul proiectului și obiectivele specifice propuse, Primăria Năvodari contribuie la: susținerea relevantă a IMM-urilor ca factori de creștere și vectori de dezvoltare a activităților economice moderne, flexibile și adaptabile, cu valoare adăugată ridicată; furnizarea de servicii de suport pentru mediul de afaceri adaptate nevoilor și exigențelor acestora; sprijinirea dezvoltării economice durabile și echilibrate, locale, potrivit nevoilor și resurselor locale specifice; îmbunătățirea mediului de afaceri local și a infrastructurii de bază destinată afacerilor, pentru ca orașul năvodari să devină o locație mai atractivă pentru investiții și crearea de noi locuri de muncă.