La nivelul orasului Navodari, principalul furnizor de servicii sociale este Directia de Asistenta Sociala Navodari

0
1210
primaria-nav

primaria-navLa nivelul orasului Navodari, principalul furnizor de servicii sociale este Directia de Asistenta Sociala Navodari, aflata in subordinea Primariei Orasului Navodari.
nstitutia isi desfasoara activitatea, in principal, in baza Legii asistentei sociale nr. 292/20.11.2011 privind sistemul national de asistenta sociala. Conform acestui act normativ, sistemul national de asistenta sociala se compune din beneficii de asistenta sociala si servicii sociale.Beneficiilele sociale reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui minim social acceptabil de trai, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si a cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitari realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii. Serviciile sociale se organizeaza ca servicii sociale de interes public, in forme/structuri diverse, in functie de specificul activitatii/activitatilor derulate si de nevoile particulare ale fiecarei cateogorii de beneficiari.

Atributiile Directiei de Asistenta Sociala

Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale au atributii privind administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.In domeniul administrarii si acordarii beneficiilor de asistenta sociala, administratia publica locala, prin Directia de Asistena Sociala, are urmatoarele atributii principale:
a)asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;
b)pentru beneficiile de asistena sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentia teritoriala, respectiv Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale si Inspectie Sociala Constanta;
c)verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a Consiliului Local, si pregateste documentatia necesara;
d)intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezinta primarului pentru aprobare;
e)comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti, potrivit legii;
f)urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii prestatiilor sociale;
g)efectueaza anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situatii de necesitate a membrilor comunitatii si, in functie de situatiile constatate, propun masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;
h)indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile in vigoare.

In domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale, institutia are urmatoarele atributii principale:
a)elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung si raspunde de aplicarea acesteia;
b)identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de excluziune sociala;
c)realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;
d)propune incheierea, in conditiile legii, de contracte de parteneriat public-public si public-privat pentru sprijinirea financiara si tehnica a autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul judetului, pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale;
e)propune infiintarea serviciilor sociale de interes local;
f)acorda, monitorizeaza si evalueaza serviciilor sociale;
g)elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul serviciilor sociale;
h)elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de actiune si asigura finantarea/cofinantarea acestora;
i)asigura informarea si consiliera beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;
j)furnizeaza, administreaza sau, dupa caz, contracteaza serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;
k)planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda serviciile sociale;
l)colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari;
m)organizeaza si realizeaza activitatile specifice contractarii serviciilor sociale acordate.

Directia de Asistenta Sociala are in subordine urmatoarele compartimente:
1) Compartiment Asistenta Sociala – se ocupa, in principal, de acordarea beneficiilor sociale (prestatii si servicii sociale), venind in sprijinul categoriilor de populatie defavorizate din oras (copii si adulti);
2) Cresa de zi – acorda servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie prin personal specializat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-4 ani;
3) Centru de zi pentru copii si persoane in varsta, care cuprinde urmatoarele:
    -un centru de zi pentru copii prescolari si unul pentru copii scolari;
   -centru de zi pentru persoane varstnice; in cadrul acestuia se acorda unui numar de 100 persoane in varsta, servicii de petrecere a timpului liber, recreere si socializare: diverse jocuri (table, rummy, sah, carti), vizionare tv, lectura presa, servire ceai/cafea. Programul de activitate se desfasoara intre orele 09.00-17.00;
    -cabinet stomatologic scolar;
    -cabinet medicina generala;
    -cabinet psiholog;
    -cabinet asistent social.
4) Cantina de ajutor social – acorda o masa calda, zilnic, gratuit, unui numar total de aproximativ 200 persoane, respectiv copii si adulti fara venituri sau cu venituri modeste;
5) Club pentru pensionari (situat pe strada Midiei) – acorda servicii unui numar de aproximativ 70 pensionari. Acestia pot servi ceai/cafea, citesc presa si pot petrece timpul liber intr-un mediu placut, in compania altor persoane de aceeasi varsta;
6) Asistenta medicala scolara – cuprinde 4 cabinete de medicina generala si 1 cabinet medical stomatologic care deservesc unitatile scolare si prescolare din orasul Navodari;
7) Centrul de permanenta – asigura asistenta medicala de urgenta, pe timpul noptii, pentru populatia orasului, prin intermediul garzilor efectuate de catre personalul medical specializat (medici si asistente medicale).