Direcția Poliția Locală

0
3457

{slider Serviciul Ordine si liniste publica, paza si protectie}

Atribuții

a) menţine ordinea şi liniştea publica în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţa publica al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
b) menţine ordinea publica în imediata apropiere a unitaţilor de învaţamânt publice, a unitaţilor sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unitaţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţa publica;
c) participa, împreuna cu autoritaţile competente prevazute de lege, potrivit competenţelor, la activitaţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitaţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţioneaza pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea parinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fara adapost şi procedeaza la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţa sociala în vederea soluţionarii problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constata contravenţii şi aplica sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fara stapân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapân despre existenţa acestor câini şi acorda sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adapost;
f) asigura protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participa, împreuna cu alte autoritaţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum şi a altor asemenea activitaţi care se desfaşoara în spaţiul public şi care implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autoritaţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
i) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de competenţa;
j) executa, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala şi instanţele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţa;
k) participa, alaturi de Poliţia Româna, Jandarmeria Româna şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţa publica, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitaţii stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale în vederea înmânarii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apararii Naţionale;
m) asigura masuri de protecţie a executorilor judecatoreşti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitaţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurarii şi restabilirii ordinii publice.

{slider Compartiment Circulatia Rutiera}

Atribuții

a) asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenţa, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera şi sesizeaza nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acorda asistenţa în zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c) participa la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt puternic, ploaie torenţiala, grindina, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participa, împreuna cu unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea masurilor de circulaţie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum şi de alte activitaţi care se desfaşoara pe drumul public şi implica aglomerari de persoane;
e) sprijina unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea masurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenţa;
f) acorda sprijin unitaţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea masurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigura, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a faptuitorilor şi, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;
h) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind masa maxima admisa şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclişti, conducatori de mopede şi vehicule cu tracţiune animala;
k) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonala, în zona rezidenţiala, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) coopereaza cu unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

{slider Compartiment Evidenta Persoanelor}

{slider Compartiment Protectia Mediului / Disciplina in constructii / Afisaj stradal / Activitati comerciale}

{/sliders}