Înființarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Nord. A fost constituit grupul de lucru la nivelul Primăriei Orașului Năvodari

0
3940

Primăria Orașului Năvodari a demarat elaborarea și ulterior implementarea unei strategii unitare privind activitatea turistică în Mamaia Nord.

Prin Dispoziția nr. 236/16.03.2021 a primarului Florin Chelaru, la nivelul Primăriei Orașului Năvodari s-a constituit grupul de lucru cu atribuții în ceea ce privește elaborarea documentației pentru înființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia Nord.

Noțiunea de OMD a fost aprobată prin OG 15/2017, iar implementarea acestui concept va permite dezvoltarea turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de incasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național.

Prin înființarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) se urmăreşte coalizarea organizaţiilor şi a factorilor interesaţi pentru dezvoltarea, valorificarea potenţialului turistic şi coordonarea destinaţiei turistice.

Împreună cu colegii mei din Primărie am avut astăzi o întâlnire cu delegația Asociației Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente și Beach barurilor (RESTO), condusă de dl. Egevit Aslan. Din delegație au mai făcut parte investitori din HORECA și turism care desfășoară activități economice pe raza orașului Năvodari. Este evident că pentru un turism de calitate la Năvodari este nevoie de o colaborare reală și eficientă între autoritatea locală, operatorii turistici și agenții economici. Am discutat punctual despre valoarea taxelor si impozitelor, procedura de autorizare/reautorizare, salubrizare, activitatea agenților economici, siguranță publică și necesitatea înființării OMD Mamaia Nord. Mă bucură interesul marilor investitori și operatori turistici pentru Năvodari și îi asigur de toată susținerea noastră pentru a realiza investiții importante care să crească nivelul destinației turistice Mamaia Nord!”, a declarat, marți, primarul Florin Chelaru.

Printre principalele atribuții ale unei organizații de management al destinației se includ: crearea unui cadru favorabil pentru competitivitatea destinației, promovarea conservării și îmbunătățirii atracțiilor turistice, promovarea îmbunătățirii calității mediului înconjurător, a serviciilor și infrastructurii, impulsionarea și coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea produselor, crearea și gestionarea unei imagini la nivelul destinației, conducerea și coordonarea cercetării de piață, colaborarea cu sectorul privat pentru coordonarea campaniilor de promovare.

Aceste organizații de management al destinațiilor vor fi capabile să formeze rețele de produse identificabile care să permită poziționarea acestora, prin canalele de promovare și comercializare, atât pe principalele noastre piețe emintente, cât și pe unele noi.

Organizația de Management al Destinației (OMD) va avea ca principală atribuție managementul și marketingul stațiunii Mamaia Nord ca destinație integrată de călătorie.

Foarte important, OMD-ul va avea personalitate juridică și va putea accesa fonduri europene pentru promovarea și dezvoltarea destinației turistice Mamaia Nord.