Rezultatul probei scrise la concursul din data de 23.03.2021 (proba scrisă)

0
846

Nr.21580/23.03.2021

Rezultatul probei scrise

la concursul din data de 23.03.2021 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise ale concursului din data de 23.03.2021 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă

 

Rezultat proba scrisă

 

1 Ivan Liliana Referent, Treaptă profesională I/  Monitorizare Locală – Mass Media – Registratură – Arhivă 83,33  

Admis

 

 

Cu drept de contestație până în data de 24.03.2021, ora 13,30

Interviul se va susține în data de 25.03.2021, ora 13,30.

Afișat astăzi, 23.03.2021, ora 13,30