INFORMARE OBLIGAŢII FERMIERI

0
1540

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a aprobat tratarea seminţelor de porumb în perioada 25 ianuarie – 24 mai 2021 cu produsele de protecţie a plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS şi PONCHO 600 FS pentru semănatul culturii de porumb.

FERMIERII care vor derula acţiuni de semănat a seminţelor de porumb tratate cu unul dintre produsele mai sus precizate au următoarele OBLIGAŢII:

  • să anunţe primăriile şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va executa acţiunea de semănat a seminţelor de porumb tratate;
  • să utilizeze sămânţa tratată numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.;
  • să marcheze parcelele unde vor înfiinţa culturi de porumb cu seminţe tratate prin amplasarea de plăcuţe de avertizare primite la achiziţionarea seminţelor tratate cu neonicotinoide;
  • să efectueze însămânţarea cu semănători doatate cu deflector care să asigure un înalt grad de încorporare a seminţei în sol şi reducerea la minimim a emisiilor de praf în atmosferă;
  • să nu depisteze sămânţă tratată neîncorporată în sol la controalele efectuate după însămânţare;
  • să aplice toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare pentru a asigura protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor.
  • Este strict interzisă crearea de stocuri de sămânţă tratată după data de 24 mai 2021.

 

agr