Informare privind acordarea de locuinte prin credit ipotecar

0
2138
antet

antet

Având în vedere adresa nr. 13727/ 24 iulie 2015 venită de la Agenția Națională pentru Locuințe, înregistrată la Primăria orașului Năvodari sub numărul 34283/28.07.2015, dorim să informăm cetățenii orașului Năvodari și nu numai, intenția primarului Matei Nicolae și a Consiliului Local Năvodari, de a construi în zona de litoral a orașului Năvodari, aproximativ 100-150 de apartamente ANL, apartamente ce vor fi atribuite prin credit ipotecar.

       Pentru aceasta, Consiliul Local Năvodari, a aprobat prin HCL nr. 210/27.08.2015, (vezi H.C.L. aici) transmiterea în folosință gratuită către A.N.L. a unui teren, situat pe strada D14, (vezi amplasament aici) în vederea construirii de locuințe prin credit ipotecar.

Pentru a putea cumpăra o locuință construită prin acest program, solicitanții vor avea nevoie de finanțare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) și de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere).

        Apartamentele vor fi date pe baza legii 152 din 1998 (legea ANL).

Dacă doriți să cumpărați o locuință construită prin Programul Credit ipotecar trebuie să parcurgeți următorii pași:

1. Cererea tip. Cererea tip poate fi cumpărată (aproximativ 7 lei) de la oficiile poștale. Cererea tip cuprinde datele de identificare ale solicitantului:

  • numele si prenumele solicitantului;
  • vârsta solicitantului;
  • starea civilă a solicitantului;
  • adresa, localitatea de reședință a solicitantului;

Cererile tip (completate de solicitanți) se transmit către ANL, prin poștă, recomandat cu confirmare de primire. ANL înregistrează toate cererile primite, în ordinea sosirii.

2. Dosarul de solvabilitate. În momentul pregatirii unui amplasament pentru ofertare, oferta este prezentată solicitanților. Solicitanții care acceptă oferta prezentată primesc o adresă către una din băncile finanțatoare în vederea întocmirii dosarului de solvabilitate.

3. Declarația notarială. Odată cu adresa de întocmire a dosarului de solvabilitate, solicitanții mai primesc o declarație care trebuie autentificată la notariat. Aceasta cuprinde datele personale ale solicitantului, în baza căreia se acordă un punctaj necesar pentru repartizarea locuinței. (vezi model aici)

4. Certificatele de solvabilitate. După întocmirea dosarelor de solvabilitate și analizarea acestora, băncile transmit către ANL certificatele de solvabilitate ale solicitanților de credit. Solicitanții de credit transmit agenției declarația notarială completată și autentificată.

5. Listele de priorități. Pentru solicitanții care au certificate de solvabilitate și declarația autentificată transmisă agenției, se întocmesc listele de priorități în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de către fiecare solicitant. Solicitanții sunt invitați la contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut (vezi criteriile de acordare a punctajului). De aceste criterii se va ține cont doar în cazul în care cererea de locuințe este mai mare decât oferta.

6. Semnarea contractului de mandat. Primul contract semnat de către beneficiar cu ANL este contractul de mandat. Împreună cu contractul de mandat solicitantul primește și comunicarea către bancă în vederea obținerii ofertei ferme de creditare.

7. Oferta fermă de creditare. Oferta fermă de creditare trebuie trimisă agenției pentru programarea solicitantului la semnarea contractului de construire. La primirea ofertei ferme de creditare, beneficiarul locuinței trebuie sa ateste existența sumei necesare depunerii avansului.

8. Contractul de construire. Contractul de construire se semnează în formă autentică sau cu legalizare de semnatură, urmând a fi notat în cartea funciară. După notarea contractului de construire, beneficiarul locuinței se prezintă la bancă în vederea semnării contractului de credit ipotecar și a contractului de ipotecă.

9. Contractul de credit ipotecar. Contractul de credit ipotecar se semnează de către beneficiarul locuinței și banca finanțatoare. Odată cu semnarea contractului de credit ipotecar se semnează și contractul de ipotecă, prin care beneficiarul de credit ipotechează locuința în favoarea băncii finanțatoare până la rambursarea integrală a creditului. Beneficiarul încheie în acest moment și o poliță de asigurare a locuinței.

10. Ordinul de începere a lucrărilor. După parcurgerea acestor etape, ANL dă ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea locuinței. În contractul de construire se prevede un termen de 24 de luni pentru finalizarea locuinței de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

IMPORTANT: Persoana care solicită un credit trebuie să fie angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obține (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soțului/soției (unde este cazul) sau veniturile obținute de alți membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I (părinți sau copii).

BĂNCI PARTENERE

         Primar,

MATEI NICOLAE