Proces-verbal nr 87, 88, 89 de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptor, vânzător Manole Neculai

0
630

Pv afisare 45 zile dosare 87,88,89