Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului și tarifele de utilizare pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Năvodari

0
437

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 18 decembrie 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și tarifele de utilizare pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Năvodari”, iar formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Clubului Sportiv Năvodari pe adresa de e-mail: office@csnavodari.ro.