Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante

0
1258

Nr.41444/14.06.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare ,organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante  

    Având în vedere prevederile art.60 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere 

vacantă / Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 34921/18.05.2021 Director executiv adjunct/

Direcția Poliția Locală

98,00 Admis
2 36698/24.05.2021 Director executiv adjunct/

Direcția Asistență Socială

92,00 Admis
3 36886/25.05.2021 Șef Serviciu/Serviciul Strategii Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția Copilului/Direcția Asistență Socială 93,50 Admis


După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Interviul se va susține în data de 17 iunie 2021, ora 14,00.

Afișat astăzi 14 iunie 2021, ora14,00 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari