Rezultatul interviului la concursul de promovare, organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante

0
840

Nr.41712/15.06.2021

Rezultatul interviului la concursul de promovare, organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante  

    Având în vedere prevederile art.61, alin.(4) și art.62, alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere 

vacantă / Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 34921/18.05.2021 Director executiv adjunct/

Direcția Poliția Locală

100 Admis
2 36698/24.05.2021 Director executiv adjunct/

Direcția Asistență Socială

100 Admis
3 36886/25.05.2021 Șef Serviciu/Serviciul Strategii Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția Copilului/Direcția Asistență Socială 100 Admis

 

Afișat astăzi 15.06.2021, ora 1100, la sediul Primăriei orașului Năvodari și pe pagina de internet a instituției.

                                Secretar comisie concurs,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica