REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL organizat în data de 24.06.2021 (proba scrisă)

0
1335

Nr. 41793/15.06.2021                   

 

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL organizat în data de 24.06.2021 (proba scrisă) 

    În conformitate cu prevederile Art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 24.06.2021 (proba scrisă):

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Gheorghe Petre Inspector de specialitate, grad I – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene  ADMIS
2 Untaru Teodora Inspector de specialitate, grad I – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene ADMIS
3 Gulema Marinela Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene  ADMIS
4 Zbârnă Mihaela – Elena Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene  ADMIS
5 Cristu Greta – Alina Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene  ADMIS
6 Răcoci Marian – Ionuț Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene ADMIS
7 Meșu Claudia Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene ADMIS
8 Adam Teodora – Daniela Inspector de specialitate, debutant – Compartiment: Implementare proiecte – fonduri europene ADMIS
9 Drăgan Daniela Muncitor IV – bucătar, Compartiment Creșa 20 RESPINS – Nu face dovada deținerii certificatului de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil la data concursului.
10 Ocneru Costel Șef formație muncitori – Compartiment întreținere și reparații ADMIS
11 Miriță Elena Șef formație muncitori – Compartiment întreținere și reparații ADMIS
12 Duțu Olbert Șef formație muncitori – Compartiment întreținere și reparații ADMIS

 

Cu drept de contestație până în data de 16.06.2021, ora 13.00. 

Proba scrisă se va susține în data de 24.06.2021, ora 09.00

 

Secretar comisie concurs,

                                                                                                                   Inspector asistent, 

Comp. Resurse Umane 

Abagiu Ioana Maria

 

Afisat astazi 15.06.2021,  ora 13.00.