REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 13.11.2019 proba scrisa si proba practica

0
1119

 

REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

ORGANIZAT IN DATA DE 13.11.2019 proba scrisa si proba practica

 

    In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 13.11.2019 proba scrisa si proba practica:   

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Ghita Nicoleta-Paraschiva Educator

Centrul de Zi pentru Copii

ADMIS
2 Nistor AnaMaria -//- RESPINS – nu face dovada

vechimii in specialitatea studiilor

3 Simion Elena-Laura -//- ADMIS
4 Turcanu Ana-Maria -//- RESPINS – nu face dovada

vechimii in specialitatea studiilor

5 Vizeteu Laura-Mihaela -//- ADMIS
6 Dumitrescu Cristina-

Marilena

Inspector de specialitate,

gradul I

Compartiment Implementare Proiecte Fonduri Europene

ADMIS
7 Burlacu Marian Muncitor necalificat I

Compartiment Ecarisaj

ADMIS

   

Cu drept de contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

 

Proba scrisa pentru posturile vacante de Educator – Centrul de Zi pentru Copii si Inspector de specialitate gr.I – Compartiment Implementare Proiecte Fonduri Europene, se va sustine pe data de 13.11.2019, ora 10.00;

Proba practica pentru postul de muncitor necalificat I se va sustine pe data de 13.11.2019, ora  13.00.

   

Afisat astazi, 05.11.2019, ora 14.00