Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 13 februarie 2020 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1188

Nr.15268/10.02.2020

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de RECRUTARE organizat in data de 13 februarie 2020 (proba scrisa) in cadrul Primariei orasului Navodari

  Avand in vedere prevederile art.40, alin.1 si Art.50, alin.2 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica de executie  Rezultatul selectiei dosarelor
1 Stefan Ana-Maria-Daniela Consilier, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul Buget-Contabilitate Admis
2 Brânză Georgeta-Valentina -”- Respins, nu face dovada cunostintelor de operare pe calculator de nivel mediu 
3 Butuc Mariana -” – Respins, nu face dovada studiilor necesare
4 Gherasim Silvia-Ionela Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Beneficii de Asistenta Sociala Admis

   

In conformitate cu prevederile art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Navodari.                   

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 13 februarie 2020, ora 1000       la sediul Primariei orasului Navodari.

Afisat astazi 10.02.2019, ora 13,30