ROMPETROL RAFINARE SA: Modalități de avertizare și conduita publicului în cazul unui accident în care sunt implicate substanțe chimice periculoase

0
1171

Modalități de avertizare a publicului

O situație de urgență care poate produse efecte extinse și/sau în afara amplasamentului, care poare afecta bunuri materiale, persoane sau mediul înconjurător va fi notificată (anunțată) de către Celula de Urgență a Rompetrol Rafinare SA și adusă la cunoștința autorităților locale (Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Garda de Mediu Constanța, Administrația Bazinală de Ape – Dobrogea-Litoral) și celor posibil a fi afectați (Primăria Comunei Corbu, Primăria Orașului Năvodari, agenți economici ce își desfășoară activitatea pe platforma industrială și vecinătăți).

Înștiințarea și alarmarea părților interesate (angajați, autorități, comunități, operatori economici) se realizează prin:

  • Mijloace acustice: sirene electrice
  • Mijloace radio: stații fixe și mobile
  • Telefonic (fix și mobil), fax, email

Datele primare furnizate vor fi: natura accidentului, substanțe degajate, viteza și direcție vânt, informații privind caracteristicile periculoase ale substanței, modalități de protecție a personalului și populației. Notificarea inițială se completează/actualizează pe măsură ce devin disponibile informațiile privind: circumstanțele producerii accidentului, substanțele periculoase prezentate/implicate, date disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului, măsurile de urgență luate, acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a atenua efectele pe termen mediu și lung și pentru a preveni repetarea unui astfel de accident.

În contextul producerii unui incident/accident în care sunt implicate substanțe chimice periculoase, ATENȚIE LA:

  • Sunetul sirenei electrice de alarmare (ALARMA LA DEZASTRE/ACCIDENT MAJOR – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI –  1 sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute);
  • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități. Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În cazul producerii unui eveniment ale cărui efecte depășesc limita amplasamentului, Rompetrol Rafinare SA anunță atât autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu) și comunitățile învecinate, cât și instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatori economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

  1. a)În caz de emisii majore (dispersii toxice):

o   Îndepărtați-vă de locul accidentului;

o   Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;

o   Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;

o   Închideți urgent ferestrele și ușile;

o   Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;

o   Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;

o   Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;

o   În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul!

  1. b)În caz de incendiu sau explozii:

o   Îndepărtați-vă de locul accidentului;

o   Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;

o   Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;

o   Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă!

* Un material informațional al Rompetrol Rafinare SA, cu sprijinul Primăriei Orașului Năvodari.