Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 06 octombrie 2022(proba scrisă)

0
714

Nr.85671/12.10.2022 

Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 06 octombrie 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

         În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.61, alin.(4) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.

crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă

pentru care candidează/Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1  

72245/29.08.2022

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 87,00 Admis
2 74962/06.09.2022 -//- 75,66 Admis
3 74774/05.09.2022 -//- 68,66 Admis
4 74742/05.09.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 74,66 Admis
5 74755/05.09.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Salubritate- Protecția Mediului 73,66 Admis
  • După afișarea rezultatelor la proba interviu, candidații nemultumiți de rezultatele obtinuțe pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Comp. Resurse Umane.
  • Afișat astăzi 12.10.2022, ora 14.00 , la sediul Primăriei orașului Năvodari și pe pagina de internet.

                      

Secretar comisie,

Inspector, Anane Dorina