131 de pensionari din orașul Năvodari vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

0
1578


Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari a identificat și a întocmit, în baza informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Constanța, lista cu destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, oferite prin Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ (POAD), conform OUG nr. 115/2020.
Astfel, 131 de persoane din orașul Năvodari, în vârstă de peste 75 de ani, cu venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (704 lei) vor fi beneficiari ai programului social finanțat din Fondul de Ajutor European.
Valoarea nominală a unui tichet social este de 180 de lei, cardul primit de beneficiar urmând a fi alimentat lunar cu această sumă.
Lista destinatarilor finali a fost comunicată Instituției Prefectului Constanța la data de 1 august, cardurile urmând a fi distribuite beneficiarilor la momentul primirii lor de la Prefectură. Pentru persoanele nedeplasabile, personalul Direcției Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari sau unitățile de alimentație publică afiliate vor asigura transportul mesei calde la domiciliu.
Toate cardurile pe care le vor primi beneficiarii vor conține informații privind numele, CNP, perioada de valabilitate, precum și interdicția de a fi utilizate pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.
    Tichetele sociale vor putea fi folosite numai în reţeaua unităţilor de alimentație publică afiliate, pe baza actului de identitate.
    Vom reveni cu informații privind modalitatea și perioada de distribuire a cardurilor, dar și cu lista unităților de alimentație publică afiliate la momentul primirii lor de la Instituția Prefectului Constanța.