Anunț în atenția agenților economici care își desfășoara activitatea în orașul Năvodari

0
1388

Având în vedere prevederile Legii nr. 192 din 19.iulie.2018 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, intrată în vigoare în data 22.10.2018, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau cele familiale care funcționează pe raza unității administrativ- teritoriale și care au nevoie forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere  se pot adresa în scris Primăriei Orașului Năvodari solicitând zilieri.

Zilierii  sunt persoane  aflate în evidența Direcției Asistență Socială  ca beneficiari de venit minim garantat, conform prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Solicitanții de forță de muncă locală trebuie să precizeze următoarele:

  • activitatea ce urmează a fi desfășurată
  • numărul de lucrători solicitați
  • perioada de desfășurare a activității sezoniere

Remunerarea activității desfășurate de zilieri, norma de lucru, alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare (conform art.6^2 din Legea 192 din 19.iulie.2018 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială din orașul Năvodari, str. Sănătății nr.2 sau la numarul de telefon 0241.760822.