PARCURI NOI ÎN ORAȘUL NĂVODARI FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

0
1135

Anunț de presă   

                                                                                                                           20 decembrie 2019                                                                                             

Pe o suprafață de aproximativ 5 HA se construiesc,       

PARCURI NOI ÎN ORAȘUL NĂVODARI FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Orașul Năvodari va deveni în cel mai scurt timp una dintre cele mai ,,verzi” localități din Dobrogea și nu numai. Dacă până acum orașul Năvodari, localitate cu istoric muncitoresc, avea 9,60 mp de spațiu verde per locuitor, după implementarea unui nou proiect intitulat ,,Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în orașul Năvodari”, cod  MySMIS 115092, de acum, locuitorii vor beneficia de mai mult spațiu verde, procentul urmând să crească la 10,77 mp de spațiu verde per locuitor.

În fapt, Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Năvodari, beneficiar al proiectului, pe de-o parte și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, pe de altă parte, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în orașul Năvodari”.

Implementarea proiectului presupune amenajarea de noi spații verzi pe o suprafață de aproximativ 48.816 mp – 3 noi parcuri – primul parc în zona străzii Midiei, al doilea în zona Pieței de Pește – Faleză/Front Canal și cel de-al treilea în zona La Gratare. Proiectul prevede ca  90% din suprafața terenului să fie ocupată de spații verzi amenajate estetic, iar pe 10% se vor monta mobilier urban de tip băncuțe, coșuri de gunoi și se vor amenaja ochiuri de apă, pergole decorative ș.a.  

 Pentru copii sunt prevăzute locuri/complexe de joacă, leagăne și balansoare, parcurile nou amenajate urmând să devină spații optime pentru petrecerea timpului liber. Vor fi plantate foioase, conifere și arbuști decorativi, iar spațiile verzi vor fi prevăzute cu rulouri de gazon și flori.  Prin același proiect se vor realiza ochiuri de apă și se va amenaja un lac artificial de dimensiuni reduse, parcurile urmând să fie prevăzute cu stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice. Aleile pietonale vor fi finisate cu piatră naturală (granit).

Obiectivul principal al proiectului constă în transformarea în parcuri/spații verzi a celor trei terenuri neutilizate, noile parcuri fiind destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește suprafața verde a orașului, fiind urmărită și satisfacerea nevoii de agrement și recreere a locuitorilor orașului Năvodari și reducerea nivelului de poluare, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul va fi implementat în orașul Năvodari, pe o perioadă de 47 de luni (01.11.2016-30.09.2020), cu o valoare totală de 21.123.241,26 lei (inclusiv TVA), din care 17.954.755,07 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.746.021,36  lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 422.464,83 lei este contribuția beneficiarului.

Note: Relații suplimentare despre proiect se pot obţine de la Beneficiar, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL NĂVODARI, telefon 0241-760353, int. 136, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.

 

anunt de presa parcuri 07.11.2019 fara stema