Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 19.04.2022

0
597
  1. Proiect de hotarare cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Rosca Cristian-Gelu si vacantarea locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local Navodari
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
  3. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit „Lumea Florilor” Oras Navodari, unitate de invatamant cu personalitate juridica a imobilelor constructii si teren aferent Cresei nr. 20, oras Navodari, proprietatea publica a UAT Navodari
  4. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea HCL Navodari nr. 35/24.03.2022 cu privire la aprobarea atriburii directe a gestiunii serviciului public de adminstrare si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari
  5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 la caietul de sarcini aprobat prin HCL Navodari nr. 9/10.02.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului publc de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Orasul Navodari nr. 26490/28.04.2017
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia