Rezultatul probei scrise la examenul de PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL organizat in data de 25.11.2019-proba scrisa, in cadrul primariei orasului Navodari

0
1086

Avand in vedere prevederile art. 60 alin (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului

Functia publica

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

1

Ciobanu Mariana

Auditor, cls I, grad profesional superior

85.17

Admis

2

Ivan Madalina

Inspector,cls I, grad profesional principal

80.33

Admis

3

Ionascu Elena

Inspector, cls I, grad profesional principal

79.33

Admis

 

Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de 28.11.2019, ora 12.00 la sediul primariei orasului Navodari

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;

Afisat astazi, 26.11.2019, ora 10.00, la sediul si pe site-ul Primariei orasului Navodari