Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru angajare fără concurs, pe durată determinată, a unui medic stomatolog și a unui asistent medical

0
1745

Nr.70809/12.10.2021 

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru angajare fără concurs, pe durată determinată –                        pe o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, a unui medic stomatolog    și a unui asistent medical, studii postliceale, specialitatea stomatologie, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară și Asistență Medicală Școlară – Direcția Asistență Socială,

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Funcția

contractuală

Compartiment Rezultat

selecție

dosare

1 Topolov Alina-Raluca Medic stomatolog Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară Admis
2 Susli Osman Medic stomatolog Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară Respins

– Nu a prezentat dovada / înscrisul din care să rezulte că nu   i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, actualizată.

– Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, nu are avizul anual valabil la data depunerii dosarului

 

Pentru postul de asistent medical, studii postliceale, specialitatea stomatologie nu s-a înscris nici un candidat.

 Afișat astăzi 12.10.2021, ora 16,00